Styrelse SBA

Styrelse Swedish Blues Association 2023

Ordförande: Dan Jansson, Malmö
Vice ordförande: Leif Gäverth, Västerås
Sekreterare: Bo Majling, Järfälla
Kassör: Tommy Löfgren, Vallentuna
Ledamot: Arne Swedin, Stockholm
Ledamot: Björn Wallgren, Uppsala
Ledamot: Birgitta Larsson, Malmö
Suppleant: Sören Karlsson, Kopparberg
Suppleant: Jimmy Thorell, Kalmar

Information