Jeffersons bluesfond – information

Swedish Blues Association har nu återstartat bluesfonden som först bildades 1969. Jefferson Bluesfond har nu en bredare målgrupp. För att kunna komma ifråga för stipendier enligt den tidigare fonden krävdes att mottagaren var i stort behov av pengar, till exempel för att kunna betala sjukhusräkningar och liknande. Enligt stadgarna för den nya fonden kan medel som tidigare utbetalas till behövande bluesmusiker, men också till andra. I stadgarna för den nya fonden, som i sin helhet finns på Jeffersons hemsida, anges följande om vilka som kan få bidrag ur fonden.

Fondens ändamål är att genom utdelning av stipendier stödja

– aktiva eller tidigare aktiva afroamerikanska bluesartister – eller motsvarande beträffande  närbesläktad musik – som är i starkt behov av ekonomiskt stöd,

– inhemska musiker, musikarrangörer, producenter, författare, fotografer och liknande som har gjort betydelsefulla insatser för blues och närbesläktad musik, eller

– inhemska unga lovande bluesartister i syfte att uppmuntra deras utveckling.

Om Du vill lämna ett bidrag till fonden gör du det genom att sätta in valfritt belopp på plusgiro 260547-5. Du får gärna föreslå någon som Du tycker bör få ett stipendium. Det är dock styrelsen som beslutar om stipendier.

Mejla ditt förslag till
sba@jeffersonbluesmag.com

Fondens Historia 

Swedish Blues Association bildade redan 1969 en bluesfond, ur vilken det fram till slutet av 1990-talet delades ut medel till behövande bluesmusiker. Till de utdelade medlen följde ett diplom. De första artisterna som fick medel ur fonden var John Lee Granderson och Roosevelt Holts. Andra som fått utbetalningar är bl.a. Amos Milburn, Sleepy John Estes, Pat Hare, Houston Stackhouse, R.L. Burnside, Clifton Chenier, Memphis Minnie, Sunnyland Slim, Jessie Mae Hemphill, Louis Myers, Reverend Robert Wilkins, James ”Son” Thomas, Lefty Dizz, Tony Gooden, Eddie Kirkland och Whistlin´Alex Moore. Totalt har ett trettiotal musiker fått stipendier ur fonden. Därutöver har medel även utgått i form av bidrag till en gravsten åt Blind Lemon Jefferson.

Information