Chicago

Memphisblues

Chicago
Bild från Flickr/Library of Congress

Memphis var och är fortfarande en viktig bluesstad i USA, men man kan egentligen inte påstå att det finns eller funnits en klart definierbar bluesstil i Memphis. Många betydande bluesartister har emellertid bott och/eller spelat in skivor där. Nämnas kan t.ex. B.B. King, Howlin´ Wolf, Bobby ”Blue” Bland, Little Milton, Junior Parker och Albert King vad gäller den modernare bluesen samt Memphis Minnie och Furry Lewis som representanter för en äldre bluesstil. Eftersom Memphis var/är en stad i brytpunkten mellan den fattiga södern och de rikare norra delarna av USA, med stor genomströmning av musiker som följd, har nya musikaliska impulser lätt fått fäste i staden. Ett exempel är soulmusiken som under en period på 60-talet och 70-talet hade sitt högsäte i Memphis.

Kjell Wikström

Facebook
Twitter
Skriv ut
E-post
Fler artiklar