Jefferson #38 (3/1977)

Jefferson 38

Innehållsförteckning

Redaktionellt 3
Mail order 3
SBA:s årsmöte 4
Lokalföreningsnytt 7
News 7, 38
Phillip Walker 8
Småannonser 17
TV-blues 17
Magic Sam 18
Dick Shurman´s Chicago News & Views 21
Sleepy John Estes 22
Konserter 30, 55
Take a little swing with Mr R&B 36
Idé och debatt 42
In memoriam 39
Skivrecensioner 44

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut
Prenumerera
Jeffersons Spotify