Jefferson 213 (3/2022)

INNEHÅLL NR 213, HÖST 2022

Wilmer X, 4
Faust in the bottom, del 3, 8
Ore Island Penitentiary Band, 12
Sister Rosett Tharpe, 16
King George, 24
Thorbjørn Risager, 26
Koko Taylor, 28
På västfronten, 30
Bluesnyheter från Södern, 30
Collectors Corner, 31
Clas garage, 32
Hoghway 61, 34
Freddie Nyström, 38
In memoriam, 41
Konsertrecensioner, 42
Charlie Mingus, 48
Skiv- och bokrecensioner, 50
5 favoriter; Jon Emre, 64
Pressgrannar 66

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut
Prenumerera
Jeffersons Spotify