Peter Måhlin – Mr Aftonblues är död

Peter Måhlin och Albert Collins

Den 12 november avled SBA:s förste ordförande Peter Måhlin, 76 år gammal. Redan i nr 3 av Jefferson, november 1968, började Peter skriva artiklar. Att Peter kom att utbilda sig till journalist förstod vi ganska snart, han hade en förmåga att målande uttrycka sig i skrift. Han var den som, i och med nr 4 […]