Ur Jeffersons gömmor 7 / The Windy City

Photo: Lasse Lindedal

(Den här artikeln, liksom intervjun med Eddie Taylor i förra numret, kommer från det opublicerade bokmanuset ”Blues” av Clas Ahlstrand och fotografen Lasse Lindedal. Boken skrevs färdig 1971 men vi tycker ändå att mycket har aktualitet idag och vi kommer om möjligt att fortsätta att publicera utdrag ur boken i Jefferson -red.) They Call it […]