Skivbolaget Rosettas produktion #76

Rosetta Records

Rosetta heter ett amerikanskt återutgivningsbolag som sedan början av 1980-talet har gett ut skivor med kvinnliga blues- och jazzartister. Kvinnan som styr och ställer och som givit namn åt bolaget är Rosetta Reitz. Hennes perspektiv är uttalat feministiskt — hon vill upprätta alla de kvinnliga artister som, i den mån de överhuvudtaget uppmärksammats, alltför länge […]