Bibb, Eric #154

Eric Bibb foto: Lars-Erik Örthlund

Eric Bibb är mannen från USA, som lite slumpvis hamnar i Stockholm, blir förälskad i vårt land, etablerar sig här som sångare och gitarrist, och stannar i 20 års tid, med ett avbrott på fem år då han är tillbaka i USA. Många svenskar har nog sett honom uppträda, speciellt ihop med Cyndee Peters, hans […]