Protokoll styrelsemöte 2022-01-15

Läs mötesprotokollet här nedan. Eller ladda ned det direkt här.