ZYDECO PLAYBOYS - Just Do It

zydeco playboys

ZYDECO PLAYBOYS
Just Do It
CD-OK-210601 (54 min)
 
Det här sydtyska zydecobandet kan jag tycka förhåller sig till zydeco som svenska dansband förhåller sig till rock’n’roll: det blir ”rock’n’roll” – men ändå inte. Zydeco Playboys är professionella och dragspelet sitter där, men kompet är anonymt och likriktat på ett vis som påminner om nedladdningsbara computerbakgrunder. Ändå kan det säkert vara så att det här gänget ska man höra live, för entusiasm och spelglädje verkar finnas där.

Skriv ut