Protokoll Styrelsemöte 2023-01-05

Se nedan för att läsa protokollet. Eller ladda ned det här, Styrelsemöte SBA 2023-01-05