Jefferson

Prenumeration


Jefferson

Jefferson, utgiven av Swedish Blues Association, kommer fyra gånger per år sedan1968. Förutom blues innehåller tidskriften även southern, soul, zydeco, rock ’n’ roll, gospel och reggae. 

Inom Sverige

295 kr för fyra nummer löpande.

Betalas in på plusgiro 26 05 47 -5, Swedish Blues association. Ange tydligt namn och adress.

Foreign Subscription

EU: 460 SEK
Outside EU: 460 SEK

No cheques accepted.

Contact us for more information at order@jeffersonbluesmag.com

 

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut
Senaste konserterna