Dagordning för SBA:s styrelsemöte 230425

Dagordning för SBA:s styrelsemöte 230425

Datum och tid 2023-04-25  klockan 19.00

Digitaltmöte via teams

Länk till mötet:

Länk till att ladda ner teams:
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app

Kallade styrelsens ledamöter: Leif Gäverth, Dan Jansson, Birgitta Larsson, Tommy Löfgren, Bo Majling, Sören Karlsson, Fredrik Ottomers, Arne Swedin, Björn Wallgren, Kjell Wikström samt Tommy Jansson, Yngve Johnsson, Max Sievert och Johan Lindberg.

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Godkännande av dagordning

5. Övriga frågor.

6. Ärenden från styrelsemötet 23-03-21

Tommy Löfgren och Bo Majling om eventuell utdelning ur Jeffersonfonden.

Presenterar tion av en kort arbetsbeskrivning av vad styrelsen och övriga frivilliga sysslar med.DJ

7. Hur är det ekonomiska läget? Tommy Löfgren

8. Sverigebrev. Vad har hänt? Leif Gäverth

9. Årsmötet. Inbjudan, motioner med mera.

10..Utgivning av vinyl med material från SR. Leif Gäverth

Diskussion om det smakprov som leif Gäverth ska skicka ut.

Beslut om hur vi går vidare med eventuell ansökan.

11. Deltagande med försäljning vid Mönsterås Blues & Roots festival 25-27 maj.

Ett bord i Fojaén till Hotell Munken.

Hur gör vi med ersättningen för bordet? Rabatt på annons 2024 eller provision?DJ, BL

Tommy packar grejerna och skickar till Birgitta.

Vepan tar Arne Swedin och Fredrik med sig till Mönsterås och den fortsätter till

Resterande material kan användas till Malmöfestivalen.

12. Jefferson fyller 55 år firas i Malmö och i Vallentuna.

Malmö: Kort presentation av Jeffersson vid Bluestältet den 13 augusti klockan 15.00 Bill Öhrström och Kenny Håkansson spelar mellan 15.00 till 17.00. Försäljning vid eget bord 11 till 18 augusti. Vårt bidrag 2 500:- resterande kostnader står Malmö Copenhagen Blues Connexion för.

Vallentuna:Tommy L: Cedergren från Antikladan ringde. Hintade om sen-sensommaren, tidig höst. Sep bra månad. Han tror på skivmässa med ett tiotal försäljare. + live musik.  Eventuellt spelar Blue Shadows

13. Genomgång av friexlistan.

14. Hur har försäljningen gått via webbshopen de första månaderna 2023?

15. Anmälan till Bokmässan i Göteborg den 28 sept – 1 okt 2023 ”Vi som arbetar med Nätverkstan Kulturtidskrifter välkomnar er att komma in med er anmälan både till utställning och försäljning samt medverkan på samtalsscenen som sker i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Under förra årets mässa inledde vi samarbetet med Aftonbladet Kultur för att sätta mer fokus på samtalen. Denna satsning fick mycket positiv respons från er redaktörer i utvärderingen och därför kommer tidskrifterna även i år att höras på denna centralt placerade scen på mässan. Vi såg att samarbetet skapade nya möjligheter för tidskrifter; samtalen lyfte innehållet i nya och bredare sammanhang och nådde ut till nya målgrupper. Vi hoppas genom det att kulturtidskrifter som fenomen uppmärksammas på bredare front. Förändringen ledde också till att montern med försäljning fungerade mycket bättre och vi sålde mer än dubbelt så många tidskrifter som tidigare år.

16. Blues at sea 19 november. Arne Swedin och Johan Lindberg är ackrediterade.

17. Swedish blues challenge 2023 i Östersund.

18. Represantation på EBC i Polen.

19. Nästa möte.

20. Mötet avslutas.