Avtal mellan Swedish Blues Association (SBA) och Bibliotekstjänst AB (BTJ) avseende deras databas ArtikelSök

Sedan 1979 finns i ArtikelSök referenser till artiklar i Jefferson, och sedan 2017 även artiklar i fulltext. ArtikelSök finns på folkbibliotek och flertalet högskole- och universitetsbibliotek.  Avtalet mellan BTJ och SBA tecknades formellt 2020.