Pete Crawford 1950-2020

Pete Crawford

Peter ”Pete” Crawford hade många järn i elden. 2010 såg Leif Gäverth och undertecknad honom spela i Chicago. Han föddes i Ann Arbor, Michigan, och avled den 4 juni i en ålder av 69 år.