Dane, Barbara #59

danebildtopp

Det finns många USA. Ett möter oss i TV-serier, hamburgare, rockmusik, ”häftiga” bilar. Det rika vita genomkommersialiserade pryl-USA. Ett delvis annorlunda USA möter oss i bluesen. De fattigas svartas bakgård-USA – starkt präglat av propagandan som pryl-USA vräker ut. I Barbara Dane möter vi ett helt annat USA. Det USA som gör aktivt motstånd. Som […]